Jump to content
О фейках и дезинформации Read more... ×
OGOGO

Обсуждение СВО на Украине (февраль'23)

Recommended Posts

жидомонголокацап сказал(а) 6 минут назад:

может клоуна в отдельную ветку выделить? чтобы здесь всё флудом не забивать?

Правильная мысль.

 • Thanks (+1) 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
санитар сказал(а) Только что:

В том то и дело,что они сами в наши дела лезут. влезли вот в историю с Украиной. По самые уши. Не просто же так. Хотят чего-то большого и сладкого.

ну будет им что-то большое. а сладкое-не сладкое, кто ж их спросит?

 • Thanks (+1) 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
санитар сказал(а) 12 минут назад:

Faktem jest, że oni sami wchodzą w nasze sprawy. wszedł w historię Ukrainy. Aż do moich uszu. Nie tylko w ten sposób. Chcą czegoś dużego i słodkiego.

История Украины не является ни русской, ни польской. Он украинский. Вы можете увидеть это сейчас

 • Haha 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 2 минуты назад:

История Украины не является ни русской, ни польской. Он украинский. Вы можете увидеть это сейчас

История Польской области не польская ,не украинская,Вы можете добиться этого в БУДУЩЕМ...

------------

Historia Polski nie jest Polska, nie Ukraińska, można to osiągnąć w przyszłości.

 • Thanks (+1) 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Valmar сказал(а) 1 минуту назад:

Повёлся народ на тролля... Возможно это даже не поляк, а хохол обыкновенный.

Скучно с...

 • Thanks (+1) 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Valmar сказал(а) 3 минуты назад:

Повёлся народ на тролля... Возможно это даже не поляк, а хохол обыкновенный.

5-я страница однако. 

 • Thanks (+1) 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Valmar сказал(а) 12 минут назад:

Ludzie włączyli trolla... Być może nie jest to nawet Polak, ale zwykła kępka.

Пшек, пшек... такая маленькая собачка, которая пытается понять тебя 

 • Thanks (+1) 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 41 минуту назад:

История Украины не является ни русской, ни польской. Он украинский. Вы можете увидеть это сейчас

 

Чушь. Сейчас мы видим как за 30 лет людей с помощью современных нейролингвистических и других технологий обыдливания, воздействующих на сознание, могут превратить в манкуртов. Если вы бы были более умным человеком с широким кругозором, то вы бы увидели, что в руководстве современного зомби-государства с названием "Украина" очень много людей не только этнических "украинцев" (фамилии -енко, -ук, -юк,  смешные прозвища как у поляков - Бубка, Шишка, Бульба), но и этнических русских (с фамилиями русских Центральной России) - Данилов, Денисова, Климкин, Добкин и т.д,, а евреев  хоть пруд пруди - Зеленский, Коломойский, Порошенко, Фиртаг и т.д. И вы поймете - что с 1992 года это не "украинская история", а история зомбированного населения без гроша за пазухой, но с подпитываемым западной лестью и психотехнологиями самомнениями. Несостоявшееся государство-марионетка, которое не может свести дебет с кредитом и поэтому торгует своими женщинами, землей, почками и другими трансплантационными органами.

 

Если на миг представить, что будет если вдруг каким-то чудом "Украина победит". Так вот, с этой страной банкротом, погрязшей в долгах будет то, что уже давно описали еще в начале этого века наши писатели "Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забужко" (мальчика с Западной Украины в Демократической Цивилизации). Очень советую почитать и подумать, если есть чем, конечно,

 

Впрочем, описание современной Оркаины не сильно отличается от описания современной Польши. Только в Польше более легкий вариант. Хотя, Польша была банкротом еще с 1600 годов и так им и осталась, даже когда входила в СЭВ. Ну и привычка присасываться к чьей-то трубе ( французской, английской, американской) неискоренима в польских элитах, да и в самом народе по большей части.

 

Так что "Враг будет разбит, Победа будет за нами. Украина не станет банкротом, а станет частью России", как любил говорить товарищ Сталин :)

Edited by MichIs
 • Thanks (+1) 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 4 минуты назад:

Пшек, пшек... такая маленькая собачка, которая пытается понять тебя 

 

Так мы у наших адмнов запросим ваш IP и определим откуда вы :)

 

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
MichIs сказал(а) 2 минуты назад:

 

Więc poprosimy naszych administratorów o twoje IP i ustalimy, skąd jesteś :)

 

Я не буду давать вам IP, я из Варшавы. Что еще вы хотите знать? Хорошо, я шпион ЦРУ, но никому не говорите, хорошо? 

 • Thanks (+1) 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 1 минуту назад:

Я не буду давать вам IP, я из Варшавы. Что еще вы хотите знать? Хорошо, я шпион ЦРУ, но никому не говорите, хорошо? 

Мы и без вас узнаем. Тоже блин проблема

 • Thanks (+1) 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
MichIs сказал(а) 8 минут назад:

 

Absurd. Teraz widzimy, jak za 30 lat ludzie z pomocą nowoczesnych neurolingwistycznych i innych technologii życia codziennego, które wpływają na świadomość, mogą zostać zamienieni w mankurtów. Gdybyś był bardziej inteligentną osobą o szerokim spojrzeniu, zobaczyłbyś, że w przywództwie nowoczesnego państwa zombie o nazwie "Ukraina" jest wielu ludzi nie tylko etnicznych "Ukraińców" (nazwiska -enko, -uk, -yuk, zabawne pseudonimy, takie jak Polacy - Bubka, Shishka, Bulba), ale także etniczni Rosjanie (z nazwiskami Rosjan z centralnej Rosji) - Daniłow, Denisowa, Klimkin, Dobkin itp., A Żydów jest tuzin – Zełenski, Kołomojski, Poroszenko, Firtag itd. I zrozumiecie, że od 1992 roku nie jest to "ukraińska historia", ale historia zombie bez grosza za zatoką, ale z zarozumiałością napędzaną zachodnimi pochlebstwami i psychotechnologią. Upadłe państwo marionetkowe, które nie może pogodzić debetu z kredytem i dlatego sprzedaje swoje kobiety, ziemię, nerki i inne narządy do przeszczepów.

 

Jeśli wyobrazisz sobie przez chwilę, co się stanie, jeśli nagle jakimś cudem "Ukraina zwycięży". Tak więc, z tym krajem zbankrutowanym, pogrążonym w długach, będzie to, co nasi pisarze od dawna opisują na początku tego wieku "Małe życie Stuarta Kelvina Zabuzhko" (chłopca z zachodniej Ukrainy w cywilizacji demokratycznej). Gorąco radzę przeczytać i pomyśleć, jeśli masz coś, oczywiście,

 

Jednak opis współczesnej Orcainy niewiele różni się od opisu współczesnej Polski. Tylko w Polsce jest łatwiejsza opcja. Chociaż Polska była bankrutem od 1600 roku i tak pozostało, nawet gdy była częścią RWPG.

Что я могу сказать на это? Мы, поляки, когда-то думали, что нет такого понятия, как украинская нация. Они убедили нас, что они существуют - и они сделали это в 17 веке. И теперь они убеждают вас в этом :)

 • Thanks (+1) 1
 • Confused 1
 • Haha 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) Только что:

Я не буду давать вам IP, я из Варшавы. Что еще вы хотите знать? Хорошо, я шпион ЦРУ, но никому не говорите, хорошо? 

Любой поляк -агент ЦРУ...

Могли бы и напоминать...

А на слова в России не верят!!!

Предъявите zaświadczenie!!!

 • Thanks (+1) 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 27 минут назад:

Я не буду давать вам IP, я из Варшавы. Что еще вы хотите знать? Хорошо, я шпион ЦРУ, но никому не говорите, хорошо? 

 

Так и не давайте. Вы плохо знаете софт подобного рода форумов, да и вообще Web-технологии. Ваш IP передается в форумный движок (американское изделие, если что) всякий раз, как вы подключаетесь и записывается в базу данных, где сохраняется. А по IP можно вычислить не вас, а вашего интренет-провайдера и понять из какой страны, из какого города идет соединение.

 

Насчет, шпионов, рассмешили вы, право.  Кому вы нужны? 

У форумчан была задача просто определить откуда вы подсоединяетесь.

 

Мы здесь, на форуме - опытные диванные интренет-воины и вера наша крепка :), чтобы ее пошатнул какой-то невесть как затесавшийся к нам поляк.Скорее мы вас обратим в наше православие, в нашу правильную, а главное, Справедливую веру.

Edited by MichIs
 • Thanks (+1) 5
 • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Doctor78 сказал(а) 58 минут назад:

 

Być może wszystkie karaluchy są humanofobami . Wszystko, co musimy o tym wiedzieć, to urządzenia sanitarne na obwodzie i gotowe środki owadobójcze.

 

Być może wszystkie karaluchy są humanofobami. Wszystko, co musimy wiedzieć na ten temat, to warunki sanitarne i środki owadobójcze w gotowości.

Да, не исключено, что все мы, поляки, каракучи. Всего хорошего! :)

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 3 минуты назад:

Да, не исключено, что все мы, поляки, каракучи. Всего хорошего! :)

 

Аллаху Акбар, каракучи! Амен! :)

 • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВСУ за сутки выпустили 163 боеприпаса по ДНР, погиб один и ранены двое жителей

4 февраля 2023, 00:45
 
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 27 раз обстреляли населённые пункты ДНР, один мирный житель погиб, двое получили ранения.                                                                                              

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ за сутки выпустили 163 единицы различных боеприпасов. Также говорится о повреждении девяти домостроений и пяти объектов гражданской инфраструктуры.                                                      

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку.

Также в ЛНР при обстреле ВСУ были повреждены дом культуры, школа и отделение почты.  

 

 • Thanks (+1) 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Звучал вопрос: почему так много "Вагнера" в медийном пространстве. В статье одна из версий.

 

Информационная война. Изменение информационной ситуации на АШ за последние несколько месяцев(Часть 2)

 

Спойлер

Продолжение предыдущей статьи. https://aftershock.news/?q=node/1207218

3. Ну что же, с тем, что в войне побеждает Россия , а не Украина , на АШ разобрались. Но остался самый пока трудный и не очевидный для многих вопрос. Кто на самом деле побеждает - солдаты нашей армии, или ЧВК, пока армия стоит в сторонке, потому что воевать не умеет? Давайте проследим эту информационную атаку.

Да, да, это именно информационная атака. Любому адекватному человеку , если остановиться и подумать головой, станет сразу понятно, что победить в противостоянии с армией имевшей под миллион человек и 3 тыс только танков никакое ЧВК не сможет в принципе. Ну если это конечно не ЧВК "Ли Си Цин". Вагнер это спецподразделение под крышей ГРУ, используемое для штурма укреплений противника. Любые спецподразделения нужны для выполнения узкоспециализированных задач, войны в одиночку они не выигрывают. Так как же так получилось, что этот вопрос до сих пор вообще обсуждается на полном серьезе?
Эта информационная атака началась одновременно с укронаступом. Вначале это осталось незамеченным. Все сосредоточили свое внимание на атаке против ВС РФ. И пока тут ломались копья, никто не заметил, как на них провели операцию, по замене годной основы на негодную.

Всплыла эта махинация только совсем недавно, когда на АШ опубликовали статью одной малоизвестной мартотологши-блогерши Анны Райской. Она провела простой анализ телеграмм-каналов и выявила в них кучу всего интересного, что вызвало на АШ бурление. Оказывается, топовые телеграмм-каналы продвигающие наративы типа "Армия РФ ни на что не способна" ,"Россия проигрывает войну" и т д связаны друг с другом в сетки. Вот это новость!!! Да не может быть, кто бы мог подумать!

Это ожидаемо вызвало ответную реакцию их подписчиков , основным аргументом которых стала мысль :"Посмотрите, это же баба и у нее сиськи и задница, как она смеет нам говорить что 2+2=4, я вчера лично прочитал у Сладкова что 2+2=6, а рыбарь уточняет что 2+2=6.00025( вот это точность, вот что значит аналитик)"

Меня такая реакция изрядно позабавила.

Я то всегда считал и сиськи и задницу и интеллект положительными качествами, и то что они в ком-то присутствуют одновременно - это хорошо. Потому что, если женщина не только красива, но и умна, то иметь ее не только приятно , но и интересно.

Кроме этой статьи у нее есть еще несколько, которые на АШ не постились, в которых она так же исследует и каналы поменьше, которые являются источниками ципсошных вбросов. Все сделаны судя по всему одними людьми и одновременно, и именно с них берут многую русофобскую инфу топовые каналы и блогеры. В общем, кто интересуется темой информационной войны - рекомендую почитать.

И в ее статьях был один момент, прочитав который я закричал - ну епта как я раньше этого не увидел!!!. Она провела анализ упоминаний у наших телеграм-каналов о МО РФ и о Вагнере. И выяснила, что эти каналы сделали огромное количество упоминаний в негативном смысле МО РФ и они же вдвое чаще упоминают Вагнер, но эти упоминания все позитивные.

Вотэтоповорот. Оказывается взлет популярности Вагнера обеспечивается теми же русофобскими каналами, которые гнобят армию. И которые связаны с сетками откровенно ципсошных каналов. То есть это что, США( как главный спонсор Ципсо) и есть главный спонсор пиара Вагнера? Но зачем? А я сейчас расскажу.

Это операция подмены годной сущности негодной. В чем ее общий смысл.

Очень трудно и неэффективно начинать просто ругать чтото, во что человек верит. Любой человек будет инстинктивно защищать свое. Поэтому лучший способ убить веру человека, это вначале подменить веру в одно на чтото другое, менее ценное и более уязвимое, что потом будет гораздо легче атаковать.

Как это работает в нашем случае. Есть СВО. У него есть герои - военнослужащие армии РФ, защищающие родину. Доказать нормальному русскому, что его армия фуфло, а у СВО нет героев - трудно. Поэтому ему проталкивают наратив, что с СВО все в порядке, победы есть, враг уничтожается, есть и герои - но только это не армия , а ЧВК. А армия неэффективна и ее нужно реформировать, а на руководящие посты поставить настоящих героев - комбатов ДНР, вагнеровцев и т д. И человек не замечает подмены, у него по-прежнему есть герои и сильные вооруженные силы в лице ЧВК и добровольческих батальенов. Ну а генералов он всегда недолюбливал ибо от них в армии только разврат и коррупция. Вот убрать бы генералов и армия начнет воевать так же эффективно как ЧВК без генералов.

Казалось бы, ну и в чем профит для пропагандистов из США от такой замены? А профит есть. И он в том, что обгадить Вагнер, и лишить человека в веру о его героизме, гораздо проще чем сделать тоже самое с армией. Потому что Вагнер уязвим для черного пиара. После того, как произведена замена, на головы наших граждан польется поток антивагнеровской пропаганды, основными посылами которой будут следующие-

1. публикация уголовных дел сидевших. Тут даже врать ничего не придется, уверен там можно накопать всякого разного омерзительного. И этот этап уже начался.

2. Выискивание новых преступлений, совершенных вышедшими на свободу. А они будут, потому что надеяться, что война сделает из уголовника законопослушного гражданина - наивно.

3. Публикация статей на тему - вот этот бандит заплатил денег, чтобы выйти из тюрьмы, но на фронте не был, сидел в тылу на аэродроме , ато и вовсе в Москве. И тут тоже очень тяжело противодействовать, потому что даже в Уфсине бывают проблемы с неподкупностью и уязвимостью системы, а уж тут вообще трудно уследить за нечестными на руку людьми. Поэтому мы даже не сможем быть на 100% уверенными, что это ложь. А уж если амеры подкупят кого нить из состава Вагнера, кто на камеру поведает об этом, то тут и вовсе туши свет.

Под валом этих статей, люди потеряют веру в Вагнер, а армия у них в головах уже обгажена. И что же получится? Что у СВО нету героев. Совсем. Это должен был быть страшный удар по нашему обществу.


Опасная информационная атака, друзья. И как же ответило на нее наше руководство? Оно ответило гениально.

Тут наша стандартная тактика дать каждому высказаться уже не работает. Значит нужна другая тактика. Надо дискредитировать проталкиваемую негодную идею, чтобы она не смогла заменить в головах годную.

Дискредитировать как? Нужно, чтобы идею пиарил ктото, кто народу не очень нравится. Кого не любит обычный российский гражданин? Олигархов, отлично. Еще кого? Бандитов-уголовников. Прекрасно. Еще наверное тех, кто ведет себя и общается как быдло, наезжает на всех и угрожает. Еще можно, чтобы он был связан с властью, но не на высшем уровне, потому что высшую власть в народе любят, а вот средний уровень - нет( вот такой вот парадокс). Где же найти такого человека?

Выпускате Кракегожина!!!

Никто не сделал больше для антипиара Вагнера, чем он. Каждое его интервью это шедевр черного пиара. Если завтра он обьявит делом своей жизни перевод бабушек через дорогу, соберет для этого сидельцев и станет утверждать, что все противники перевода бабушек получат по голове кувалдой, - большинство тут же станут ярыми противниками перевода бабушек через дорогу.

4 месяца назад Вагнер был легендарной организацией, созданной ГРУ для спецоперацией за рубежем, где рыцари плаща и кинжала диктуют нашу железную волю всему миру. Наши парни, да за большие деньги чем зарплата, но все равно эдакие романтические дикие гуси на защите родины. То сейчас Вагнер это что? Наемники , заключившие контракт плюс уголовники, смывающие преступления кровью. Ну так себе герои. Да, есть определенная группа граждан, любители воровской романтики, которым это зашло. Но их меньшинство. Даже на Аш, можно проследить отношение к Вагнеру, и оно резко ухудшилось, хотя именно тут собраны люди, которые более вовлечены во всякие телеграмканалы и подвержены их пропаганде.

Это очень несправедливо к тем самым ГРУшникам, героям, которые действительно сражаются за свою страну, пусть и тайно, но что делать, они стали жертвой информационной войны.

Делает ли Пригожин это неосознанно, или его используют в темную , а он думает, что и правда пиарит Вагнер? Не знаю. Лично я не верю, что можно на полном серьезе снять чтото типа "Лучшие в аду", и думать, что это позитивный пиар. "Они такие же как мы" - за это надо давать Михалоскар. Наемники, бандиты, нацисты азова, уголовники Кракена, укровермахт - они такие же как вы? Серьезно? Нет, это точно делалось с целью антипиара.

Другое дело, что Пригожина интересует прежде всего пиар за рубежем. Именно там основные клиенты и источник доходов. А там образ плохих парней и бандитов с кувалдами продается очень хорошо. Так что Пригожин делает дело, полезное сразу с двух сторон. Мешает вражеской пропаганде тут и продвигает Вагнер за границей в виде, более понятном всяким африканским царькам. Царьки больше доверяют отморозкам, которым надо платить за защиту от колонизаторов. Как то это понятнее для них, какихто коммунистов, которые в свое время непонятно чего от этого феодального правителя хотели.

Но одно можно сказать точно - эта информационная атака врага на мозг наших граждан провалилась. Обгадить русскую армию не получилось.

https://aftershock.news/?q=node/1208057

Edited by Ивановна
 • Thanks (+1) 2
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 1 час назад:

Сикорский не является министром иностранных дел. Сикорский - идиот - и все в Польше это знают

Вас почитаешь, у вас все идиоты. Тогда как назвать тех, кто их выбирает? 

Демократия, это фикция. Легче управлять стадом идиотов. 

 • Thanks (+1) 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
fabio сказал(а) 6 минут назад:

Вас почитаешь, у вас все идиоты. Тогда как назвать тех, кто их выбирает? 

Демократия, это фикция. Легче управлять стадом идиотов. 

Извините, но, если задуматься, я предпочитаю демократию. Без обид :)

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ocean сказал(а) 2 часа назад:

Niech w Polsce nigdy nie będzie rosyjskiego świata. Kiedy w końcu zrozumiesz, że ani Polacy, ani Polska w ogóle nie są zainteresowani Rosją, od słowa. Zrób przysługę, zapomnij o nas, zadbaj o siebie.

Вы всегда так говорите, а потом интересуетесь Польшей. Я жил в такой Польше - под русским сапогом. Я больше не хочу

Share this post


Link to post
Share on other sites

между тем, пунктуация и орфография у нашего поляка все лучше и лучше от поста к посту. Отрадно это видеть. 

 • Haha 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 12 минут назад:

Вы всегда так говорите, а потом интересуетесь Польшей. Я жил в такой Польше - под русским сапогом. Я больше не хочу

Под русским сапогом у Польши была промышленность, искусство и даже наука. 

 • Thanks (+1) 2
 • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 27 минут назад:

Извините, но, если задуматься, я предпочитаю демократию. Без обид :)

Тогда Вам надо переезжать в Китай. Или прочитать, что такой настоящая, классическая греческая демократия. С которой сегодняшняя западная олигархо- охлократия не имеет ничего общего.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги, не надо быть по западному цивилизованными, не надо гнобить и обзывать иностранных участников. 

Интересно же из первых рук узнавать. Пусть это и шпигун какой- нибудь.

 • Thanks (+1) 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

В США объявили о первой в истории передаче Украине конфискованных российских активов

04.02.2023 - 1:30
В США объявили о первой в истории передаче Украине конфискованных российских активов | Русская весна                                                                    

В США объявили о передаче Украине 5,4 миллионов долларов конфискованных активов РФ. Средства принадлежали российскому бизнесмену Константину Малофееву.                                                                                           

О таком решении сообщил генпрокурор США Меррик Гарленд, которого цитирует CNN:

«Сегодня я объявляю, что разрешил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине… Эти конфискованные активы появились после того, как я объявил в апреле прошлого года о предъявлении обвинения указанному российскому олигарху Константину Малофееву по обвинениям в уклонении от санкций».                                                                                                                                               

Есть, правда, важное уточнение — как пояснил Гарленд, средства сначала поступят в распоряжение Госдепа США. 

При этом, не совсем понятно (вернее, совсем не понятно) когда и каким образом эти деньги будут переданы Украине.                                                                                                                                                                                   

https://rusvesna.su/news/1675457824

 • Thanks (+1) 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 40 минут назад:

Извините, но, если задуматься, я предпочитаю демократию. Без обид :)

Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. ???

 • Thanks (+1) 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
fabio сказал(а) 16 минут назад:

Pod rosyjskim butem Polska miała przemysł, sztukę, a nawet naukę.

Да. Спасибо. И, пожалуйста, НИКОГДА НЕ ОСВОБОЖДАЙТЕ нас снова :)

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 2 минуты назад:

Да. Спасибо. И, пожалуйста, НИКОГДА НЕ ОСВОБОЖДАЙТЕ нас снова :)

Не мечтай. 

 • Thanks (+1) 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
para_bellum сказал(а) 3 часа назад:

Дико звиняюсь но ЦЭ нэ зЭЛЭНСКУ...

Цэ Коломойкий...

И как вы их различаете? ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 10 минут назад:

Да. Спасибо. И, пожалуйста, НИКОГДА НЕ ОСВОБОЖДАЙТЕ нас снова :)

Главное, вы к нам не лезьте. А то валенок на пульт упадёт ненароком...

 • Thanks (+1) 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alien сказал(а) 11 минут назад:

Najważniejsze jest to, że nie przychodzisz do nas. W przeciwnym razie rozruch na pilocie zdalnego sterowania spadnie przypadkowo...

Никто не нападает на вас. Просто ВСЕ хотят быть в НАТО (украинцы, поляки, чехи, словаки, румыны, болгары, эстонцы, латыши, литовцы, а теперь даже финны и шведы). Странно, не правда ли?

 • Thanks (+1) 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Що таке вiйна                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

 • Thanks (+1) 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Китайский аэростат приблизился к базе с самолётами-«невидимками» B-2

4 февраля 2023, 02:14
 
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил о приближении китайского аэростата к авиабазе ВВС США Уайтмен, где базируются стратегические «стелс»-бомбардировщики B-2.                                                                             

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам сенатора, факт приближения китайского летательного объекта к американской авиабазе «абсолютно невероятен».

«Ни один американец не должен с этим мириться. Я — нет», — написал Шмитт.                                                                  

Также сенатор призвал к защите границ и суверенитета США.                                                                                                 

Ранее в Пентагоне сообщили, что метеорологический зонд КНР находится в центральной части США.

Также сообщалось, что американский президент Джо Байден согласился с предложением военных не сбивать китайский аэростат в США.                                                                                                                                                  

 • Thanks (+1) 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 7 минут назад:

Никто не нападает на вас. Просто ВСЕ хотят быть в НАТО (украинцы, поляки, чехи, словаки, румыны, болгары, эстонцы, латыши, литовцы, а теперь даже финны и шведы). Странно, не правда ли?

чего в этом странного, напротив, все как обычно, маркитантками в очередной обоз лезете:girl_smile:

у вашего хозяина могут быть несколько иные планы на ваше мясцо, не для того вас подкармливали

 • Thanks (+1) 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Грустный член НАТО сказал(а) 38 минут назад:

Никто не нападает на вас. Просто ВСЕ хотят быть в НАТО (украинцы, поляки, чехи, словаки, румыны, болгары, эстонцы, латыши, литовцы, а теперь даже финны и шведы). Странно, не правда ли?

Где проходил референдум?

 • Thanks (+1) 4
 • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×