Jump to content

Правда о Катыни

Пользователи
 • Content Count

  116
 • Joined

 • Last visited

About Правда о Катыни

 • Rank
  Ёжик в тумане

Информация

 • Пол
  Не определился
 • Проживает
  Москва
 1. Официальное заявление Министерства иностранных дел Польши 7 kwietnia 2017 Oświadczenie MSZ w sprawie tablic zamieszczonych na cmentarzu w Katyniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych z ogromnym zaniepokojeniem i rozczarowaniem przyjęło umieszczenie przez stronę rosyjską na terenie polskiego cmentarza wojennego w Katyniu tablic zawierających nieprawdziwe informacje o jeńcach bolszewickich z czasów wojny w latach 1919-1921, zmarłych w niewoli w Polsce. Podane na tablicach informacje, w szczególności dotyczące liczby zmarłych jeńców, kilkukrotnie przewyższają faktyczne dane, potwierdzone zarówno przez polskich jak i rosyjskich historyków. Co więcej, zdecydowana większość jeńców zmarła z powodu panujących w obozach warunków wynikających z dramatycznej sytuacji gospodarczej ziem polskich, naznaczonych wieloletnią walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Warunki te dotykały w jednakowym stopniu żołnierzy radzieckich, jak i obywateli polskich. Działania strony rosyjskiej mają miejsce w przeddzień planowanych obchodów tragicznych wydarzeń – 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Pragniemy przypomnieć, że wielokrotnie słyszeliśmy z ust przedstawicieli najwyższych władz zapewnienia o gotowości do dialogu i współpracy w konstruktywnym rozwiązywaniu kwestii spornych istniejących między naszymi państwami. Polska jest gotowa do otwartej merytorycznej dyskusji w celu uniknięcia historycznych sporów między naszymi krajami i rozwiązywania tych już istniejących. Temu służą także nasze starania mające na celu wznowienie prac Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ссылка на источник - http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/oswiadczenie_msz_w_sprawie_tablic_zamieszczonych_na_cmentarzu_w_katyniu;jsessionid=4EF24AA9A950E372C1F03018E5102618.cmsap5p ___________ 7 April 2017 MFA statement on plaques placed at Katyn cemetery The Ministry of Foreign Affairs has noted with deep concern and disappointment that the Russian side has placed plaques at the Polish war cemetery in Katyn, featuring false information about the Bolshevik prisoners of the 1919-1921 war, who had died in Polish captivity. The information on the plaques, notably the figures of deceased POWs, exceed by a few times the actual numbers that have been confirmed by Polish and Russian historians. Moreover, the majority of the prisoners died because of camp conditions that resulted from the dramatic economic situation of Polish lands after a long-time struggle for independence. Those conditions equally affected the Russian soldiers and Polish citizens. The actions by the Russian side take place on the eve of planned celebrations to mark the tragic events - the 77th anniversary of the Katyn Crime and the 7th anniversary of the Smolensk Crash. We wish to recall that we have repeatedly heard assurances from senior officials of the willingness for dialogue and cooperation to constructively solve issues that divide our countries. Poland is ready for an open and constructive debate in order to avoid disputes about history between our countries and to solve the existing ones. That is the goal that guides our efforts to resume work of the Polish-Russian Group for Difficult Issues. MFA Press Office Ссылка на источник - http://www.msz.gov.pl/en/c/MOBILE/news/mfa_statement_on_plaques_placed_at_katyn_cemetery ___________ 7 апреля 2017 г. Заявление МИД относительно стендов, размещенных на кладбище в Катыни Министерство иностранных дел с глубокой озабоченностью и разочарованием отметило, что российская сторона разместила информационные стенды на польском военном кладбище в Катыни, представив ложные сведения о большевистских заключенных войны 1919-1921 годов, погибших в польском плену. Размещенная на стендах информация, в частности число погибших военнопленных, в несколько раз превышает фактические цифры, подтвержденные как польскими, так и российскими историками. Кроме того, подавляющее большинство заключенных погибло из-за сложившихся в лагерях условий, вызванных драматическим экономическим положением польских земель после многолетней борьбы за независимость. Эти условия одинаково затрагивали как советских солдат, так и польских граждан. Действия российской стороны предприняты накануне запланированных торжеств по случаю трагических событий - 77-й годовщины Катынского преступления и 7-й годовщины Смоленской катастрофы. Хотели бы напомнить, что мы неоднократно слышали из уст представителей высшего руководства заверения в готовности к диалогу и сотрудничеству для конструктивного решения вопросов, которые существуют между нашими странами. Польша готова к открытой и конструктивной дискуссии для предотвращения новых исторических споров между нашими странами и разрешения уже существующих. На это направлены также наши усилия по возобновлению работы Польско-российской группы по сложным вопросам. Пресс-служба Министерства иностранных дел (пер. на русский язык - С.Стрыгин)
 2. В Катыни покажут правду о российско-польских отношениях 07.04.2017 В «российской» части мемориального комплекса Катынь строится музейный центр, где разместятся выставки, посвященные отношениям России и Польши в XX веке. Первые информационные щиты, раскрывающие трагические исторические факты Советско-Польской войны 1919 — 1921 годов, уже открыты. - Как свидетельствуют отчёты Красного Креста, рапорты и донесения польских властей, свидетельства Американской ассоциации христианской молодёжи и другие документы, условия содержания пленных в лагерях были ужасающими. Сырые и плохо отапливаемые бараки и полуземлянки, плохое и нерегулярное питание, острая нехватка обуви и одежды, инфекционные болезни, грубое и жестокое обращение с пленными, произвол лагерной администрации — всё это привело к гибели десятков тысяч красноармейцев. О точном числе погибших историки спорят до сих пор. Всего за 20 месяцев войны в польском плену оказалось около 157 тысяч красноармейцев. На Родину после войны вернулось около 75 тысяч, - сообщается на информационном стенде. Статистика дополнена кадрами документальной хроники, а также фактами современной дипломатии. Благоустройство мемориального комплекса осуществляет Российское военно-историческое общество и Министерство культуры Российской Федерации. Кроме открытия музейного центра планируется создание арт-объекта, эмоциональным центром которого станет памятник советским гражданам, погибшим в Катыни. - Российское военно-историческое общество работает над проектом реконструкции российской части мемориала в Катыни. Кроме того, мы трудимся над созданием обновленной экспозиции, раскрывающей основные перипетии российско (советско-)-польских отношений в ХХ веке, включая советско-польскую войну 1919-1921 годов, совместную борьбу против гитлеровской Германии в 1941-1945 годы, послевоенное советско-польское сотрудничество. При этом важнейшей частью экспозиции останется "Катынское дело". Планируется существенно расширить освещение этих трагических страниц истории, в том числе за счет их рассмотрения в общем контексте международной ситуации конца 1930-х годов, а также более подробного раскрытия содержания военного и дипломатического противоборства европейских держав накануне и в начальный период Второй мировой войны, - рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков. http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-3364
 3. В Катыни установили стенды в память о тысячах красноармейцев, замученных в польском плену (фото) 06.04.2017, 22:09 Оказавшись сегодня в Катыни, мы заметили обновление экспозиции. Рядом со знаменитым вагоном появились два информационных щита, раскрывающих трагические исторические факты Советско-Польской войны (1919 — 1921 гг). «Как свидетельствуют отчёты Красного Креста, рапорты и донесения польских властей, свидетельства Американской ассоциации христианской молодёжи и другие документы, условия содержания пленных в лагерях были ужасающими. Сырые и плохо отапливаемые бараки и полуземлянки, плохое и нерегулярное питание, острая нехватка обуви и одежды, инфекционные болезни, грубое и жестокое обращение с пленными, произвол лагерной администрации — всё это привело к гибели десятков тысяч красноармейцев. О точном числе погибших историки спорят до сих пор. Всего за 20 месяцев войны в польском плену оказалось около 157 тысяч красноармейцев. На Родину после войны вернулось около 75 тысяч», — сообщается на стенде. Экспозиция сопровождается кадрами документальной хроники, а также фактами современной дипломатии. Также стенды анонсируют строительство Выставочного центра Мемориального комплекса «Катынь», фундамент которого уже заложен. В Центре планируют создать масштабную экспозицию «Российско-польские отношения в ХХ веке». Научно-методическое руководство обеспечивает РВИО. Открытие Центра намечено на декабрь 2017 года. Текст и фото: Юлия Моисеева "SmolDaily" - https://smoldaily.ru/v-katyini-ustanovili-stendyi-v-pamyat-o-tyisyachah-krasnoarmeytsev-zamuchennyih-v-polskom-plenu-foto
 4. Вот именно! Потому в качестве символа солидарности и высаживают липу! Это такой тонкий политический троллинг.
 5. Только что переговорил по телефону с организаторами акции. Планируется посадить саженец липы.
 6. В Смоленске высадят Дерево солидарности славянских народов 05.04.2017, 14:47 Совместная акция «Ночных волков» и смоленского фонда «Примирение» назначена на 27 апреля. Как сообщил SmolDaily.ru председатель правления фонда «Примирение» Владимир Шаргаев, участники акции вместе с байкерами из Словакии высадят в Катыни Дерево солидарности славянских народов. Место предстоящей высадки уже определено. Текст: Юлия Моисеева Ссылка на источник - https://smoldaily.ru/v-smolenske-vyisadyat-derevo-solidarnosti-slavyanskih-narodov ______________________________________________________________________ Какое дерево? И что за солидарность? Автор: admin Опубликовано 06.04.2017 Прочитал вчера на SmolDaily новость: «В Смоленске высадят Дерево солидарности славянских народов» Чудесно, прекрасно и замечательно. Славянские народы действительно нужно солидаризировать, чем наша страна иногда успешно, а иногда и не очень занималась на протяжении многих веков. Ничего, кроме положительных эмоций, этот заголовок у меня не вызвал. Сразу стал перебирать в голове места, где этому дерево можно дать новую жизнь: вспомнил про Сквер Памяти Героев, про Реадовский мемориал, про Курган на Нормандии-Неман. Кто-то, наверное, предложил бы другое место, где братья славяне плечом к плечу проливали свою кровь за общее для всех Отечество. Благо в нашем городе подобных локаций хоть отбавляй. Но стоило моему взгляду спуститься чуть ниже заголовка, как со мной случился самый настоящий ступор: «»Ночные волки» вместе с байкерами из Словакии высадят дерево солидарности славянских народов в Катыни». В КАТЫНИ!!! Грандиозно! Лучшего места для славянского единения во всем мире не сыскать. Кто-нибудь вообще может это объяснить? При всем скептическом отношении к гражданину Золдостанову, в заискивании перед поляками он вроде бы до сих пор замечен не был. Или может быть это такой толстый троллинг? — Собраться вместе со словаками (которые с поляками, мягко говоря, не очень дружат) и посадить дерево антипольской дружбы в месте, которое граждане Польши под воздействием пропаганды считают национальной Голгофой, устроенной кровожадными русскими коммунистами? Тогда какая тут может быть солидарность? Я не психиатр, но, по-моему, тут имеются явные признаки шизофрении. Если, конечно, нам не собираются втюхать очередной акт нафталиновой пьесы под названием: «Пора покаяться!» Тогда все становится на свои места. По такому случаю можно будет мэра Соваренко позвать — он большой спец по Катыни и профессионал по части делания скорбного лица. Не пропадать же таланту. О. Борисов Ссылка на источник - http://smolpravda.ru/2017/04/kakoe-derevo-i-chto-za-solidarnost/
 7. Под подлинниками "Сообщения..." комиссии Бурденко подразумеваются оригинальные машинописные экземпляры документа, собственноручно подписанные членами комиссии и заверенные "мокрой" печатью Чрезвычайной Государственной Комиссии, структурным подразделением которой "комиссия Бурденко" являлась. А вовсе не те газеты, в которых это "Сообщение..." публиковалось в 1944 и 1952 гг.
 8. Существует крылатое выражение: "Язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли". Данное выражение очень точно характеризует позицию г-на Путина по Катынской проблеме. Например, в этом же своем выступлении в Смоленске 7 апреля 2010 г. Путин дважды заявил, что в российских архивах выявлено 4 миллиона архивных листов документов по Катыни, из которых 1 миллион листов передан польской стороне. И это при том, что за 1990-2017 гг. из советских и российских архивов Польше было передано не более 22-23 тысяч листов таких документов, из которых опубликовано и того меньше - не более 3,5-4 тысяч. Когда были переданы полякам остальные 977 тысяч архивных листов? Что за информация содержится в них? Какая информация содержится в 3 млн. архивных листов, не переданных польской стороне?? А слова о том, что якобы "...все вскрыто и показано..." иначе, как изощренную издевку над польской и российской общественностью, воспринимать невозможно. Степень засекреченности архивных документов по Катыни по-прежнему превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. Например, в современной России засекречены все подлинники "Сообщения..." комиссии Бурденко, дважды(!) опубликованного в сталинском СССР миллионными тиражами во многих центральных и областных газетах - в 1944 и 1952 гг.
 9. Очень толковое интервью о Катыни доктора исторических наук, профессора МГУ Валентина Александровича Сахарова. Интервью транслировалось на радиостанции "Говорит Москва" 26 марта 2017 г. в прямом эфире с 10:00 до 12:00 в авторской программе Леонида Володарского. Как обычно в выступлениях у В.А.Сахарова, всё очень логично, обоснованно и на высочайшем научном уровне: https://www.youtube.com/watch?v=GRsXhHBxrZI
 10. Новости по "Делу историков-злопыхателей" за последние две недели: http://katyn-ru.livejournal.com/19269.html - Бездействие останкинских следователей обжаловано в вышестоящую инстанцию http://katyn-ru.livejournal.com/19919.html - Вопрос об уголовном "Деле историков-злопыхателей" ещё раз задан Сергею Фридинскому http://katyn-ru.livejournal.com/20308.html - Официально подтверждена информация о заседании Мосгорсуда по "Делу историков-злопыхателей" http://katyn-ru.livejournal.com/20723.html - Вышестоящая инстанция склоняет ОМВД "Останкинский" к историческому шарлатанству http://katyn-ru.livejournal.com/20917.html - Обзор сообщений СМИ о решении Мосгорсуда по апелляционной жалобе Евгения Джугашвили http://katyn-ru.livejournal.com/21154.html - Текст дополнительной апелляционной жалобы, направленной в Мосгорсуд 18 октября 2016 г. http://katyn-ru.livejournal.com/21359.html - Отчёт о судебном заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда по "Делу историков-злопыхателей" http://katyn-ru.livejournal.com/22014.html - Руководитель останкинских следователей дважды исполнил на "бис" фирменную сакральную мантру
 11. Бездействие останкинских следователей обжаловано в вышестоящую инстанцию МОСКВА. 15 октября 2016 г. ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ "ПРАВДА О КАТЫНИ" 13 октября 2016 г. в Следственное управление по Северо-Восточному административному округу гор. Москвы направлена жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие должностных лиц Останкинского межрайонного следственного отдела. Поводом для жалобы послужил тот факт, что следователи и руководители Останкинского МСО уже более месяца не предпринимает никаких действий по жалобе Е.Я.Джугашвили на отказ в приеме и регистрации заявления о преступлении с просьбой возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма в отношении авторов и распространителей учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016). Жалоба подана на личном приеме дежурному следователю СУ СВАО г. Москвы Роману Потураеву представителем внука Сталина Евгения Джугашвили в правоохранительных органах России Сергеем Стрыгиным. _______________________________________________________ Руководителю следственного управления по Северо-Восточному административному округу города Москвы Галашко С. К. от гражданина Стрыгина С. Э. (в интересах Джугашвили Е. Я.) ЖАЛОБА на незаконные действия (бездействие) при рассмотрении заявления о преступлении и жалобы в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ 2.09.2016 г. на личном приёме я обратился в Останкинский МСО СУ СВАО ГСУ СК РФ по гор. Москве с заявлением о преступлении (приложение № 1). Однако, в нарушение требований ч. 1 ст. 144 УПК РФ и п. 22 «Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации», утвержденной приказом Следственного комитета России от 11 октября 2012 г. № 72 дежурный следователь капитан юстиции Ходаков И. А. незаконно, необоснованно и немотивированно отказал в приёме и регистрации моего заявления о преступления в качестве «сообщения о преступлении». Дежурным следователем мне было заявлено, что поданное заявление якобы неправильно составлено и по этой причине его необходимо перепечатать, после чего в перепечатанном виде принести ещё раз. Затем дежурный следователь в качестве обязательного условия приёма заявления предъявил незаконные требования о замене лица, от чьего имени направляется заявление о преступлении, и исключении некоторых приложенных к заявлению документов (приложение № 2). Все условия и требования, предъявленные дежурным следователем, в том числе и незаконные, мной были незамедлительно выполнены. Однако и после этого в приёме заявления о преступлении, его регистрации в «Книге регистрации сообщений о преступлении» и выдаче талона-уведомления установленного образца мне было вторично отказано. В итоге дежурным следователем заявление о преступления было принято и зарегистрировано в делопроизводстве Останкинского МСО в качестве «обращения гражданина». 5.09.2016 г. незаконный отказ в приёме и регистрации заявления о преступлении был обжалован мной в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ руководителю следственного органа (приложение № 3). По состоянию на 10:55 мск 12.10.2016 г. ответ на данную жалобу должностными лицами Останкинского МСО СУ СВАО ГСУ СК РФ по гор. Москве подготовлен ещё не был (приложение № 4). 6.09.2016 г. материал по моему заявлению о преступлении от 2.09.2016 г. для организации проведения проверки был направлен из Останкинского МСО СУ СВАО ГСУ СК РФ по гор. Москве в Центр по противодействию экстремизму УВД по СВАО ГУ МВД России по гор. Москве (приложение № 5). Действия (бездействие) должностных лиц Останкинского МСО нарушают установленный действующим законодательством порядок рассмотрения жалоб в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ и разумные сроки уголовного судопроизводства. Согласно ст. 124 УПК РФ следователь, руководитель следственного органа рассматривают жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. Вопреки норме закона, моя жалоба от 5.09.2016 г. до сих пор не рассмотрена и о принятом по ней решении я не уведомлён. Кроме того, незаконные и необоснованные действия (бездействие) должностных лиц Останкинского МСО грубо нарушают порядок приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлении, установленный действующим российским законодательством. В частности, их противоправные действия (бездействие) по отказу в приёме 2.09.2016 г. заявления о преступлении являются недопустимыми, поскольку в явном виде противоречат положениям ч. 1 ст. 144 УПК РФ и пп. 15, 22 «Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации», утвержденной приказом Следственного комитета России от 11 октября 2012 г. № 72. По косвенным признакам можно предположить, что причиной отказа в приёме заявления о преступлении стало мнение дежурного следователя об отсутствии в моём сообщении о преступлении должных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. Полагаю, что в действительности в заявлении о преступлении, направленном 2.09.2016 г. в Останкинский МСО СУ СВАО ГСУ СК РФ по гор. Москве, должным образом изложены достаточные сведения для обоснованного вероятностного вывода о наличии события преступления. Соответственно, при наличии такого вероятностного вывода, у следователя и руководителя следственного органа в силу требований ч. 1 ст. 144 УПК РФ возникает процессуальная обязанность принять сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении (приложение 6). Указанные действия (бездействие) должностных лиц Останкинского МСО по заявлению о преступлении от 2.09.2016 г. и жалобе в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ от 5.09.2016 г. затрудняют мне доступ к правосудию. В связи с вышеизложенным, на основании ч. 1 ст. 17 УПК РФ и ст. 123 УПК РФ прошу: 1. По своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, дать законную, обоснованную и мотивированную правовую оценку сведениям, содержащимся в моём заявлении о преступлении от 2.09.2016 г., на предмет наличия или отсутствия в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 2. Обязать должностных лиц Останкинского МСО СУ СВАО ГСУ СК РФ по гор. Москве устранить выявленные нарушения. В случае необходимости готов незамедлительно представить в следственное управление по СВАО г. Москвы копии материалов, приложенных в качестве доказательств к направленному 2.09.2016 г. в Останкинского МСО СУ СВАО ГСУ СК РФ по гор. Москве заявлению о преступлении. Приложения: 1. Копия заявления о преступлении от 2 сентября 2016 г. – 9 листов. 2. Копия доверенности («Приложение №16»), талона-корешка и талона-уведомления («Приложение №17»), изъятые по требованию дежурного следователя из приложений к заявлению о преступлении – 2 листа. 3. Копия жалобы от 5.09.2016 г. – 2 листа. 4. Копии заявлений о незамедлительной выдаче ответа на жалобу от 5.09.2016 г. с отметками о дате и времени приема – 4 листа. 5. Копия сопроводительного письма от 6.09.2016 г. – 1 лист. 6. Справка о сведениях, указывающих на признаки преступления, содержащихся в заявлении о преступлении от 2.09.2016 г. – 2 листа. Представитель заявителя: _________________ С. Э. Стрыгин Москва, 12 октября 2016 г. _______________________________________________________ Приложение № 6 СПРАВКА о сведениях, указывающих на признаки преступления, содержащихся в заявлении о преступлении от 2.09.2016 г. В «Заявлении о преступлении, предусмотренном статьей 354.1 “Реабилитация нацизма” УК РФ», направленном 2.09.2016 г. в Останкинский МСО СУ СВАО ГСУ СК РФ по гор. Москве, должным образом изложены достаточные сведения для обоснованного вероятностного вывода о наличии события преступления. Соответственно, при наличии такого вероятностного вывода, у следователя и руководителя следственного органа в силу требований ч. 1 ст. 144 УПК РФ возникает процессуальная обязанность принять сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. При этом следует подчеркнуть, что даже на более поздних этапах досудебных процессуальных действий – этапах рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ – для констатации наличия основания для возбуждения уголовного дела следователю не требуется достоверного знания о том, что событие преступления имело место. Закон и в этих случаях говорит не о факте преступления, а лишь о его признаках и наличии достаточных данных, указывающих на эти признаки. Тем более, не требуется следователю такого достоверного знания о событии преступления для констатации наличия основания для приёма от заявителя заявления о преступлении и последующей регистрации принятого заявления в качестве «сообщения о преступлении». Из смысла и содержания главы 19 УПК РФ «Поводы и основание для возбуждения уголовного дела» следует обратное – что, напротив, принятие следователем процессуального решения об отказе в приёме заявления о преступлении возможно лишь при наличии у него достоверного знания для обоснованного бесспорного вывода о факте отсутствия события преступления. Подобная процессуальная норма закреплена законодателем в вышеупомянутой ч. 1 ст. 144 УПК РФ, устанавливающей для следователя императивную, а не диспозитивную обязанность принять и проверить заявление о любом преступлении. Согласно «Комментарию к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейному) под редакцией А. П. Рыжакова» (9-е издание, перераб., 2014 г.) под термином «достаточные данные» в уголовно-процессуальном праве понимается совокупность материалов (доказательств), которая порождает достоверное знание о бесспорном наличии в поводе для возбуждения уголовного дела процессуально значимых признаков объективной стороны состава преступления. В силу положений п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела в обжалуемом случае являлось «Заявлении о преступлении, предусмотренном статьей 354.1 “Реабилитация нацизма” УК РФ» от 2.09.2016 г. В этом заявлении о преступлении бесспорно имеются в наличии уголовно-процессуально значимые существенные признаки двух деяний, запрещенных Уголовным кодексом РФ под страхом наказания, а именно: Деяние 1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси В заявлении о преступлении от 2.09.2016 г. в явном виде указаны три конкретных юридических факта, отрицаемых авторами и распространителями учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016), а именно, – факт виновности военнослужащих нацистской Германии в массовом убийстве в сентябре 1941 г. 11.000 польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска, факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Германа Геринга и факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Альфреда Йодля. Материальной формой отрицания фактов является распространение заведомо ложных сведений, отрицающих указанные юридические факты. В заявлении о преступлении также указан конкретный способ распространения заведомо ложных сведений, использованный авторами и распространителями для исполнения собственных преступных намерений по отрицанию фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, – целенаправленное распространение учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016) среди учащихся и учителей общеобразовательных школ. Установление трёх этих юридических фактов приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси подтверждено ссылками на процессуальное решение Международного военного трибунала от 14 февраля 1946 г. и на приговор Международного военного трибунала от 1 октября 1946 г. В качестве доказательства факта совершения деяния в заявлении о преступлении приведена точная цитата из учебника с заведомо ложными сведениями, отрицающими юридические факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и приложены сканы соответствующих страниц печатного издания. Деяние 2. Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны В заявлении о преступлении от 2.09.2016 г. в явном виде указаны заведомо ложные сведения о деятельности руководства СССР весной 1940 г., распространенные авторами и распространителями учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016), а именно, – утверждения о факте мифического расстрела польских военнопленных из пяти лагерей, самым известным из которых стал лагерь в Катыни, общей численностью, согласно архивным документам, 21.857 человек, якобы совершённом на территории СССР по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В заявлении о преступлении также указан конкретный способ распространения заведомо ложных сведений, использованный авторами и распространителями для исполнения собственных преступных намерений по разрушению исторической памяти человечества о Второй мировой войне и её итогах – целенаправленное распространение учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016) среди учащихся и учителей общеобразовательных школ. Заведомая ложность этих сведений подтверждена ссылкой на факты, признанные в судебном порядке решением Тверского районного суда гор. Москвы от 14 февраля 2012 г. по гражданскому делу № 2/400-2012 общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании. Кроме того, заведомая ложность этих сведений подтверждена ссылкой на правовые оценки Главной военной прокуратуры, сделанные по результатам расследования в 1990-2004 гг. «катынского» уголовного дела № 159 и изложенные в постановлении о прекращении уголовного дела № 159 от 21 сентября 2004 г., меморандумах РФ в ЕСПЧ по делу «Яновец и другие против России» от 19 марта 2010 г., 13 октября 2010 г., 30 ноября 2012 г. и 17 января 2013 г., а также сканом подлинника «Справки 1-го Спецотдела МВД о количестве осужденных по делам органов НКВД-МГБ-МВД за 1939-1953 годы» от 11 декабря 1953 г., приложенным к заявлению о преступлении в качестве приложения. В качестве доказательства факта совершения деяния в заявлении о преступлении приведена точная цитата из учебника с заведомо ложными сведениями о деятельности руководства СССР в годы Второй мировой войны и приложены сканы соответствующих страниц печатного издания. Бесспорность указанных выше уголовно-процессуально значимых признаков обоих этих деяний устанавливается фактом выпуска издательством «Дрофа» в 2016 г. учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс», который не отрицается ни следователем, ни руководителем следственного органа. Объектом преступления, на который были направлены оба этих деяния, являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, связанные с сохранением исторической памяти человечества о Второй мировой войне и её итогах. Кроме того, в заявлении о преступлении от 2.09.2016 г. в достаточном объёме приведены также и другие необходимые сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, установленные ст. 14 УК РФ «Понятие преступления», а именно, – сведения об обстоятельствах, указывающих на виновность, общественную опасность, противоправность и наказуемость обоих вышеописанных деяний. В качестве таких сведений в заявлении от 2.09.2016 г. в явном виде указана статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», включенная законодателем в раздел XII «Преступления против мира и безопасности человечества» УК РФ, запрещающая перечисленные выше деяния авторов и распространителей учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016) под страхом уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет. ______________ С. Э. Стрыгин гор. Москва, 12 октября 2016 г. Ссылка на источник - http://katyn-ru.livejournal.com/19269.html
 12. Заседание Мосгорсуда по "делу историков-злопыхателей" назначено на 24 октября МОСКВА. 14 октября 2016 г. ЖИВОЙ ЖУРНАЛ "ПРАВДА О КАТЫНИ" Согласно информации, полученной по телефону из канцелярии Московского городского суда, судебное заседание по апелляционной жалобе внука Сталина Евгения Джугашвили состоится в Мосгорсуде в 14:00 24 октября 2016 г. в зале № 334. Как уже сообщалось ранее, 30 сентября 2016 г. Останкинским районным судом г. Москвы было вынесено решение оставить без удовлетворения жалобу Евгения Джугашвили на незаконный отказ в приёме и регистрации заявления о преступлении по ст. 354.1 "Реабилитации нацизма" УК РФ, в котором содержалась просьба возбудить уголовное дело за попытку реабилитации нацизма в отношении авторов и распространителей учебника "История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс" (М., "Дрофа", 2016).
 13. Юридический трэш и угар в ОМВД "Останкинский" обжалован в Останкинскую прокуратуру МОСКВА. 13 октября 2016 г. ЖИВОЙ ЖУРНАЛ "ПРАВДА О КАТЫНИ" 13 октября 2016 г. незаконный отказ ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы в возбуждении уголовного дела по факту реабилитации нацизма ауторами и распространителями учебника учебника "История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс" (М., "Дрофа", 2016) обжалован в Останкинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы. ________________________________________________________________________ ВрИО прокурора Останкинской межрайонной прокуратуры Тумову К. А. от гражданина Джугашвили Е. Я. ЖАЛОБА в порядке ст. ст. 123, 124 УПК РФ на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела 9 сентября 2016 г. в дежурную часть ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы мной через представителя по доверенности Стрыгина С. Э. было подано «Заявление о преступлении, предусмотренном статьей 354.1 “Реабилитация нацизма” Уголовного кодекса Российской Федерации» (приложение № 1). 19 сентября 2016 г. участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы капитаном полиции Ушаковым С. В. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (приложение № 2). В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными, мотивированным. Под законностью понимается отсутствие нарушений требований УПК РФ при принятии решения, под обоснованностью понимается наличие достаточных данных, подтверждающих выводы дознавателя материалами проверки, под мотивированностью постановления понимается указание в постановлении достаточных доводов принятого решения. Обжалуемое постановление является незаконным в связи с тем, что проверка сообщения о преступлении проведена с нарушением норм ведомственной подследственности, установленных процессуальным законом. Согласно п/п. “а” п. 1 ч. 1 ст. 151 УК РФ, предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 354.1 УК РФ, проводится следователями Следственного комитета Российской Федерации, а не дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации. Обжалуемое постановление является необоснованным в связи с тем, что вывод дознавателя об отсутствии признаков преступления не находится в какой-либо смысловой или логической связи с данными о признаках преступления по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» УК РФ, изложенными в заявлении о преступлении, и не подтвержден никакими фактами или обстоятельствами, имевшими место в действительности. В качестве признаков преступления, содержащихся в сообщении о преступлении, в обжалуемом постановлении указан единственный факт – факт возможного распространения сотрудниками издательства ООО «Дрофа» учебника История России», начало XX – начало XXI века, 1 класс. В качестве сведений, на основании которых дознавателем в ходе проверки был сделан вывод об отсутствии в вышеупомянутом факте признаков преступления, в обжалуемом постановлении приведены следующие сведения, якобы установленные дознавателем со слов заявителя Джугашвили Е. Я.: 1. Сотрудниками издательства ООО «Дрофа» были нарушены основы учебника История России», начало XX – начало XXI века, 1 класс. 2. Заявитель сообщил, что разрешения на публикацию данного материала не давал. 3. Заявитель расценивает данную публикацию, как нарушение основ государства, семейных ценностей и других ценностей. 4. Заявитель считает, что со стороны сотрудниками издательства ООО «Дрофа» в отношении него был нарушен Закон «О средствах массовой информации». 5. Заявитель считает, что со стороны сотрудников телепрограммы «Максимум» в отношении него были совершены противоправные действия. 6. Заявитель обратился для фиксации факта возможного правонарушения с целью исключения в будущем иных правонарушений от его имени и других лиц. 7. Заявитель просит принять дополнительные меры реагирования в отношении различных противоправных фактов. На самом деле, источник получения дознавателем вышеперечисленных сведений не известен. В действительности участковый уполномоченный полиции Ушаков С. В. или какие-либо другие должностные лица ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы с заявителем Джугашвили Е. Я. или представителем заявителя Стрыгиным С. Э. ни разу не встречались и не беседовали ни лично, ни по телефону. Кроме того, никакие сведения из перечисленных выше не соответствуют действительности. Все эти сведения являются плодом воображения дознавателя. Обжалуемое постановление, безусловно, является хорошо мотивированным, однако ни один из указанных в нём доводов не соответствует действительности и не находится в какой-либо смысловой или логической связи с заявлением о преступлении от 9.09.2016 г. Фактически, обжалуемое постановление от 19.09.2016 г. является бессмысленным по содержанию. Полагаю, что в «Заявлении о преступлении, предусмотренном статьей 354.1 “Реабилитация нацизма” УК РФ», направленном 9.09.2016 г. в ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы, имеются в наличии достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Соответственно, при наличии таких данных, у дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в силу ч. 2 ст. 140 УПК РФ возникает основание для возбуждения уголовного дела. При этом следует подчеркнуть, что для возбуждения уголовного дела дознавателю, органу дознания, следователю, руководителю следственного органа не требуется достоверного знания о том, что событие преступления имело место. Закон в этом случае говорит не о факте преступления, а лишь о его признаках и наличии достаточных данных, указывающих на эти признаки. Согласно «Комментарию к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейному) под редакцией А. П. Рыжакова» (9-е издание, перераб., 2014 г.) под термином «достаточные данные» в уголовно-процессуальном праве понимается совокупность материалов (доказательств), которая порождает достоверное знание о бесспорном наличии в поводе для возбуждения уголовного дела процессуально значимых признаков объективной стороны состава преступления. В силу положений п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела в обжалуемом случае являляется «Заявлении о преступлении, предусмотренном статьей 354.1 “Реабилитация нацизма” УК РФ» от 9.09.2016 г. В этом заявлении о преступлении бесспорно имеются в наличии уголовно-процессуально значимые существенные признаки двух деяний, запрещенных Уголовным кодексом РФ под страхом наказания, а именно: Деяние 1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси В заявлении о преступлении от 9.09.2016 г. в явном виде указаны три конкретных юридических факта, отрицаемых авторами и распространителями учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016), а именно, – факт виновности военнослужащих нацистской Германии в массовом убийстве в сентябре 1941 г. 11.000 польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска, факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Германа Геринга и факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Альфреда Йодля. Материальной формой отрицания фактов является распространение заведомо ложных сведений, отрицающих указанные юридические факты. В заявлении о преступлении также указан конкретный способ распространения заведомо ложных сведений, использованный авторами и распространителями для исполнения собственных преступных намерений по отрицанию фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, – целенаправленное распространение учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016) среди учащихся и учителей общеобразовательных школ. Установление трёх этих юридических фактов приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси подтверждено ссылками на процессуальное решение Международного военного трибунала от 14 февраля 1946 г. и на приговор Международного военного трибунала от 1 октября 1946 г. В качестве доказательства факта совершения деяния в заявлении о преступлении приведена точная цитата из учебника с заведомо ложными сведениями, отрицающими юридические факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и приложены сканы соответствующих страниц печатного издания. Деяние 2. Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны В заявлении о преступлении от 2.09.2016 г. в явном виде указаны заведомо ложные сведения о деятельности руководства СССР весной 1940 г., распространенные авторами и распространителями учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016), а именно, – утверждения о факте мифического расстрела польских военнопленных из пяти лагерей, самым известным из которых стал лагерь в Катыни, общей численностью, согласно архивным документам, 21.857 человек, якобы совершённом на территории СССР по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В заявлении о преступлении также указан конкретный способ распространения заведомо ложных сведений, использованный авторами и распространителями для исполнения собственных преступных намерений по разрушению исторической памяти человечества о Второй мировой войне и её итогах – целенаправленное распространение учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016) среди учащихся и учителей общеобразовательных школ. Заведомая ложность этих сведений подтверждена ссылкой на факты, признанные в судебном порядке решением Тверского районного суда гор. Москвы от 14 февраля 2012 г. по гражданскому делу № 2/400-2012 общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании. Кроме того, заведомая ложность этих сведений подтверждена ссылкой на правовые оценки Главной военной прокуратуры, сделанные по результатам расследования в 1990-2004 гг. «катынского» уголовного дела № 159 и изложенные в постановлении о прекращении уголовного дела № 159 от 21 сентября 2004 г., меморандумах РФ в ЕСПЧ по делу «Яновец и другие против России» от 19 марта 2010 г., 13 октября 2010 г., 30 ноября 2012 г. и 17 января 2013 г., а также сканом подлинника «Справки 1-го Спецотдела МВД о количестве осужденных по делам органов НКВД-МГБ-МВД за 1939-1953 годы» от 11 декабря 1953 г., приложенным к заявлению о преступлении в качестве приложения. В качестве доказательства факта совершения деяния в заявлении о преступлении приведена точная цитата из учебника с заведомо ложными сведениями о деятельности руководства СССР в годы Второй мировой войны и приложены сканы соответствующих страниц печатного издания. Бесспорность указанных выше уголовно-процессуально значимых признаков обоих этих деяний устанавливается фактом выпуска издательством «Дрофа» в 2016 г. учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс», который не отрицается ни дознавателем, ни начальником органа дознания. Объектом преступления, на который были направлены оба этих деяния, являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, связанные с сохранением исторической памяти человечества о Второй мировой войне и её итогах. Кроме того, в заявлении о преступлении от 9.09.2016 г. в достаточном объёме приведены также и другие необходимые сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, установленные ст. 14 УК РФ «Понятие преступления», а именно, – сведения об обстоятельствах, указывающих на виновность, общественную опасность, противоправность и наказуемость обоих вышеописанных деяний. В качестве таких сведений в заявлении от 9.09.2016 г. в явном виде указана статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», включенная законодателем в раздел XII «Преступления против мира и безопасности человечества» УК РФ, запрещающая перечисленные выше деяния авторов и распространителей учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016) под страхом уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В этой связи считаю нужным особо отметить, что в обжалуемом постановлении не указана конкретная статья Уголовного кодекса, по которой заявителю отказано в возбуждении уголовного дела. Также считаю нужным обратить внимание на то, что в соответствии с п. 4 ст. 148 УПК РФ копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. Однако, вопреки данной норме процессуального закона, копия обжалуемого постановления была выслана представителю заявителю лишь 8.10.2016 г., т. е. через 19 суток с момента его вынесения (приложение №4). В соответствии с ч. 5 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору в порядке, установленном ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 17 УПК РФ, ст. 124 УПК РФ, ч. 5 ст. 144 УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре», прошу: 1. По своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности доказательств, имеющихся в досудебном производстве по уголовному делу о попытке реабилитации нацизма авторами и распространителями учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» (М., «Дрофа», 2016), руководствуясь при этом законом и совестью, дать законную, обоснованную и мотивированную правовую оценку сведениям о фактах, содержащимся в моём заявлении о преступлении от 9.09.2016 г., на предмет наличия или отсутствия в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 2. Отменить вынесенное 19.09.2016 г. участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы капитаном полиции Ушаковым С. В. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с допущенными нарушениями. 3. Принять меры прокурорского реагирования по данным нарушениям, допущенным в ходе проведения доследственной проверки. Приложения: 1. Копия «Заявления о преступлении, предусмотренном статьей 354.1 “Реабилитация нацизма” Уголовного кодекса Российской Федерации», направленного в ОМВД «Останкинский» 9 сентября 2016 г. – 7 листов. 2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – 2 листа. 3. Скан почтового конверта с отметками об отправке – 1 лист. 3. Копия доверенности – 1 лист. Представитель заявителя: _________________ С. Э. Стрыгин Москва, 13 октября 2016 г. Ссылка на источник - http://katyn-ru.livejournal.com/18939.html
 14. Юридический трэш и угар в ОМВД "Останкинский" МОСКВА. 12 октября 2016 г. ЖИВОЙ ЖУРНАЛ "ПРАВДА О КАТЫНИ" Абсолютно феноменальным по степени своего юридического идиотизма результатом закончилась подача в ОМВД "Останкинский" заявления о преступлении по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" . В этом заявлении, направленном в ОМВД "Останкинский" 9 сентября 2016 г., содержалась просьба внука Сталина Евгения Джугашвили возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма в отношении авторов и распространителей учебника истории для 10 класса средней школы, выпущенного издательством "Дрофа" в 2016 г. Однако вместо простого, логичного, законного и в явном виде предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом для данного случая процессуального действия - направления заявления о преступлении по подследственности в Бутырский межрайонный следственный отдел (на территории которого находится издательство "Дрофа") или в Останкинский межрайонный следственный отдел (о чем просил представитель заявителя Стрыгин С. Э.), участковый уполномоченный ОМВД "Останкинский" капитан полиции С. В. Ушаков по каким-то загадочным причинам стал самостоятельно проводить незаконную процессуальную проверку полученного заявления. После чего вынес совершенно абсурдное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по установленным им со слов Е. Я. Джугашвили фактам нарушения издательством "Дрофа" основ учебника истории России для первого класса и основ традиционных семейных ценностей, по факту нарушения в отношении Е. Я. Джугашвили издательством "Дрофа" Закона РФ "О средствах массовой информации" и факту противоправных действий в отношении Е. Я. Джугашвили со стороны сотрудников телепрограммы "Максимум". Весьма странно то, что ни одного из установленных участковым уполномоченным С. В. Ушаковым факта в действительности не происходило. Но ещё более странно, что информация об этих фактах стала известна капитану Ушакову со слов Е. Я. Джугашвили, хотя Евгений Яковлевич всё это время находился в Тбилиси, в Москву ни разу не приезжал, и ни разу не разговаривал с участковым уполномоченным Ушаковым ни лично, ни по телефону. Хотя не исключено, что голос внука Сталина участковый услышал из Тбилиси невербально и трансцендентно, находясь в состоянии расширенного сознания. Однако самым странным в этой загадочной истории является то, что временно исполняющий обязанности начальника Останкинского ОМВД майор полиции Р. И. Сарибжанов всю эту галиматью официально утвердил. Редакция "Правды о Катыни" не находит разумных объяснений причин возникновения коллективного юридического маразма у сотрудников ОМВД "Останкинский" и появления на свет столь странного артефакта идиотической юриспруденции. В связи с этим редакция склоняется к двум основным версиям: 1. Это тонкий ментовской юмор. 2. Сотрудники ОМВД "Останкинский" в рабочее время злоупотребляют контрафактным алкоголем и галюциногенными веществами, изъятыми у дилеров в качестве вещественных доказательств. __________________________________________________________________________________ Исходное сообщение о преступлении, послужившее причиной юридического трэша и угара в ОМВД "Останкинский" Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по району Останкинский управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления внутренних дел города Москвы полковнику полиции Мерзликину В. С. от гражданина Джугашвили Евгения Яковлевича Заявление о преступлении, предусмотренном статьей 354.1 «Реабилитация нацизма» Уголовного кодекса Российской Федерации В 2016 г. издательством «Дрофа» (127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2, ООО «Дрофа») был выпущен учебник «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс», который в настоящее время целенаправленно распространяется среди учащихся и учителей общеобразовательных школ (приложение № 1). В данном учебнике на стр. 144-145 содержатся следующие утверждения об обстоятельствах и фактах так называемой «Катынского трагедии» (под «Катынской трагедией» правоохранительными органами Российской Федерации в настоящее время понимается большой комплекс политических, юридических и исторических проблем в советско-польских и российско-польских отношениях, условно подразделяющийся на три независимых друг от друга группы вышеуказанных проблем, опосредованно связанных между собой причинно-следственными связями – «Катынские события» 1939-47 гг., «Катынский расстрел» 1941 г. и сфальсифицированное нацистскими спецслужбами в 1943 г. «Катынское дело», наглая и циничная фальсификация которого продолжается по сей день): «Трагически сложилась судьба польских офицеров в советском плену. Они были размещены в пяти лагерях, самым известным из которых стал лагерь в Катыни (Смоленская область). Польские военнопленные этих лагерей были расстреляны по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., согласно архивным документам погибло 21 857 человек» (приложение № 2). Вышеприведенные утверждения авторов учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» Волобуева О. В., Карпачёва С. П., Романова П. Н. об обстоятельствах Катынской трагедии отрицают факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в части фактических обстоятельств расстрела военнослужащими нацистской Германии военнопленных польских офицеров в Катынском лесу в сентябре 1941 года, и содержат заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Факт виновности военнослужащих нацистской Германии в массовом расстреле 11.000 военнопленных польских офицеров в Катынском лесу близ Смоленска был юридически установлен процессуальным решением Международного военного трибунала от 14 февраля 1946 г. и приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 г. Указанными судебными актами «Катынский расстрел» квалифицирован Международным военным трибуналом как особо тяжкое военное преступление без срока давности. Приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года был также установлен факт персональной виновности в организации данного особого тяжкого военного преступления подсудимых Германа Геринга и Альфреда Йодля. Кроме того, приговором Нюрнбергского военного трибунала от 10 апреля 1948 г. на Девятом последующем Нюрнбергском процессе («Процессе по делу об айнзатцгруппах») был установлен факт персональной виновности подсудимого Эриха Науманна (бригаденфюрера СС, командира «айнзатцгруппы Б») в руководстве преступной организацией, совершившей данное особо тяжкое военное преступление осенью 1941 г. Помимо отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, авторы и распространители учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс», во исполнение собственных преступных намерений, направленных на реабилитацию нацизма, публично распространили заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а именно: заведомо ложные сведения о мифическом расстреле 21.857 военнопленных польских офицеров, размещенных в пяти лагерях, самым известным из которых стал лагерь в Катыни (Смоленская область), якобы совершённом по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. Заведомая ложность распространенных авторами и распространителями учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» сведений о мифическом расстреле военнопленных польских офицеров лагеря в Катыни, якобы совершённом по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., подтверждается, в частности, решением Тверского районного суда города Москвы от 14 февраля 2012 г. по гражданскому делу № 2-400/2012. Этим судебным решением период расстрела военнопленных польских офицеров в Катынском лесу – «... сентябрь 1941 г. …» – был установлен в качестве общеизвестного обстоятельства, не нуждающегося в доказывании. Поскольку в сентябре 1941 г. польских офицеров в оккупированном германскими войсками районе Катыни могли расстрелять только военнослужащие нацистской Германии, то Тверской районный суд города Москвы своим решением от 14 февраля 2012 г. опосредованно установил факт невиновности в Катынском преступлении членов Политбюро ЦК ВКП(б) и руководства СССР. Помимо решения Тверского районного суда города Москвы от 14 февраля 2012 г. по гражданскому делу № 2-400/2012, заведомая ложность распространенных авторами и распространителями учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» сведений подтверждается правовыми оценками Главной военной прокуратуры, сделанными по результатам расследования в 1990-2004 гг. «катынского» уголовного дела №159. Данные правовые оценки сформулированы в постановлении Главной военной прокуратуры от 21 сентября 2004 г. о прекращении «катынского» уголовного дела №159 и в меморандумах Уполномоченного представителя РФ при Европейском суде по правам человека от 19 марта 2010 г., 13 октября 2010 г., 30 ноября 2012 г. и 17 января 2013 г. по «катынскому» делу ЕСПЧ «Яновец и другие против России». Согласно указанным оценкам, не обнаружено никаких документальных доказательств факта расстрела на территории СССР весной 1940 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. 21.857 польских военнопленных из лагерей для военнопленных НКВД СССР и арестованных польских граждан из тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии. Согласно тем же оценкам, в правовом отношении все они, за исключением 1.803 человек (из которых ни один до настоящего времени персонально не опознан), считаются пропавшими без вести. «Катынское» уголовное дело №159 в части обвинения членов Политбюро ЦК ВКП(б) и лиц командного состава НКВД СССР в убийстве 14.542 «катынских» польских военнопленных прекращено Главной военной прокуратурой по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – «за отсутствием события преступления». Авторы учебника «История России. Начало XX – начала XXI века. 10 класс», в силу своего служебного положения и научной квалификации, обязаны были знать, что так называемые «архивные документы» о расстреле по решению Политбюро от 5 марта 1940 г. на территории СССР 21.857 польских граждан, являются фальшивками, вброшенными в Архив Президента СССР в конце 1991 года. (Согласно наиболее обоснованной версии, подложные архивные документы «закрытого пакета №1» Политбюро ЦК КПСС по «проблеме Катыни» были сфабрикованы группой фальсификаторов под руководством начальника Института военной истории Министерства обороны СССР генерал-полковника Волкогонова Д. А. и негласно вброшены в Архив Президента СССР через заведующего Общим отделом ЦК КПСС генерал-майора КГБ Лаптева П. П.). Авторы учебника «История России. Начало XX – начала XXI века. 10 класс», в силу своего служебного положения и научной квалификации, обязаны были знать, что перед обсуждением Заявления Государственной думы ФС РФ от 26 ноября 2010 г. «О Катынской трагедии и ее жертвах» депутат от фракции КПРФ В. И. Илюхин официально распространил среди депутатов Государственной думы оригинал черновика подложного «письма Берии №794/Б» с рабочими пометками исполнителей подделки, лично предоставленный В. И. Илюхину непосредственным участником этой фальсификации. В тот день Виктор Илюхин также предъявил депутатам набор различных оригинальных клише, с помощью которых на подложные документы «закрытого пакета №1» по «проблеме Катыни» фальсификаторами из «группы Волкогонова» наносились поддельные оттиски печатей и штампов. Кроме того, он продемонстрировал им листы писчей бумаги формата А4 с тридцатью одним образцом поддельных подписей В. М. Молотова, М. И. Калинина, Л. П. Берия и И. В. Сталина, собственноручно нанесенных в присутствии В. И. Илюхина в разных вариантах исполнения на эти листы бумаги исполнителем фальшивок цветными карандашами для доказательства наличия у него феноменальных криминальных способностей. Накануне заседания 26.11.2010 г. В.Илюхин ознакомил депутатов с двумя экспертными заключениями криминалистов. Согласно первому из них, подложное «письмо Берии №794/Б» исполнено на двух разных пишущих машинках. Согласно второму – подписи Л. П. Берия и оттиски круглой гербовой печати на широко известном «Генеральном соглашении о сотрудничестве взаимопомощи, совместной деятельности между НКВД и ГЕСТАПО от 11 ноября 1938 г.», оригинальные листы которого были предоставлены В. И. Илюхину непосредственным исполнителем подделки в комплекте с черновиком подложного «письма Берии №794/Б», являются поддельными. Авторы учебника «История России. Начало XX – начала XXI века. 10 класс», в силу своего служебного положения и научной квалификации, также обязаны были знать, что согласно заведомо подлинной, неоднократно опубликованной в открытых источниках и широко известной общественности «Справки о количестве осужденных по делам органов НКВД-МГБ-МВД за 1939-1953 годы» от 11 декабря 1953 г. на всей территории СССР за весь 1940 год было осуждено к ВМН 1.649 человек (приложение № 14). Данное обстоятельство очевидным образом подтверждает факт ложности сведений из учебника «История России: начало XX – начало XXI века. 10 класс» о мифическом расстреле по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. 21.857 польских граждан, якобы имевшем место на территории СССР весной 1940 г. Тем не менее, авторы учебника «История России. Начало XX – начала XXI века. 10 класс» во исполнение своего преступного замысла, направленного на реабилитацию нацизма, умышленно использовали ссылку на подложные архивные документы из так называемого «закрытого пакета №1» Политбюро ЦК КПСС по «проблеме Катыни» в качестве некого «научного доказательства» своего заведомо ложного утверждения о факте мифического расстрела по решению Политбюро от 5 марта 1940 г. 21.857 военнопленных польских офицеров из пяти лагерей, самым известным из которых стал лагерь в Катыни (Смоленская область). Отягчающим обстоятельством противоправного деяния, совершенного авторами и распространителями учебника «История России. Начало XX – начала XXI века. 10 класс», является совершение ими преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения (п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Фальсификация истории нашего государства представляет большую общественную опасность, поскольку является одним из элементов информационной войны, развязанной против России в последнее десятилетие США и их союзниками. В связи с этим, 18 апреля 2016 г. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости усиления уголовной ответственности за отрицание или фальсификацию имеющих особое значение для государства и общества исторических событий. На основании вышеизложенного, прошу возбудить уголовное дело по признакам общественно опасных деяний, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» и привлечь авторов и распространителей учебника «История России. Начало XX – начала XXI века. 10 класс» (Москва, «Дрофа», 2016) к уголовной ответственности за публичное, с использование своего служебного положения, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и полноты расследования, предварительное следствие, в соответствие со ст. 132 УПК РФ, прошу производить по месту обнаружения преступления в Останкинском районе города Москвы. Приложения: 1. Титульный лист и выходные данные учебника «История России. Начало XX – начала XXI века» (Москва, «Дрофа», 2016) – 3 листа. 2. Страницы 144 и 145 учебника «История России. Начало XX – начала XXI века» (Москва, «Дрофа», 2016) – 2 листа. 3. Копия доверенности от Джугашвили Е. Я. на имя Стрыгина С. Э. – 1 лист. Представитель заявителя: _________________ С. Э. Стрыгин Москва, 9 сентября 2016 г. Об ответственности за ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён. Представитель заявителя: _________________ С. Э. Стрыгин Москва, 9 сентября 2016 г. __________________________________________________________________________________ Ответ заявителю из ОМВД "Останкинский" __________________________________________________________________________________ Комментарий Юрия Мухина: ЭТО ДНО МАРАЗМА ИЛИ СНИЗУ ЕЩЁ СТУЧАТ? Тут многие удивлены какой-то откровенностью идиотизма героев ведомства Бастрыкина - генерал-майоров юстиции из СКР Максименко и Никандрова, полковника Ламонова, а также одного из следователей по делу ИГПР ЗОВ Бычкова, которые были пойманы на получении очередной взятки в миллион евро от «вора в законе». Простите, но ведь это и ежу было понятно, что за этим «вором в законе», только покинувшем испанскую тюрьму и вернувшемуся в Россию, следят. Так какими же «профессионалами» надо было быть этим генералам и полковникам юстиции, чтобы не суметь провернуть такую простую операцию, как передача денег? А какими «профессионалами» надо было быть руководителям судебного управления судебного департамента при Верховном суде города Москвы Липезину и его заместителю Лопатиной, укравших 322 миллиона рублей на фиктивных переводчиках, а по последним данным, нанесших бюджету общий подсчитанный ущерб в 1,4 миллиарда рублей. Ведь такое воровство можно было совершить только с участием всех судей Москвы, то есть, эти «профессионалы» выбрали способ воровства, о котором не могли не знать в судебном ведомстве все. В интернете удивляются какой-то дебильности полковника МВД Захарченко, укравшего 8,5 миллиардов рублей и не сумевшего придумать ничего умнее, чем спрятать их на квартире. «Это, блин, ваще!» © У меня уверенность, что это не отдельные исключения, а общее состояние ведомств, из которых исключили какую-либо ответственность за качество профессиональной работы. В результате в эти ведомства начали наниматься на работу не просто подонки, а откровенные дебилы, и при начальниках-дебилах дебилы начали делать в этих ведомствах успешную карьеру. Вот я получил сведения о примере идиотизма, который просто убивает наповал! Это перлы из разряда «нарочно не придумаешь»! Смотрите, эти капитан и майор полиции (и прокурор, которому они своё изделие посылают без колебаний), во-первых, не знают элементарного. Скажем, не знают, что «Врио» это не слово такое, а зашифрованное аббревиатурой уточнение: «Временно исполняющий обязанности», - и писать аббревиатуру нужно заглавными буквами - ВрИО. Не знают, что в первом классе не изучают историю, не способны названия книги переписать и абсолютно не поняли, о чём написано в заявлении. Вот так и видишь, как эти «офицеры» лобики морщили, морщили, до второго абзаца заявления дошли и читать бросили. Но смотрите, как они из своего компа смело напихали в постановление, что попало, со всех похожих заявлений. На мой взгляд, так можно было писать только в уверенности, что заявление будет читать в прокуратуре ещё большая дура, нежели эти капитан и майор полиции. И это в Москве - в столице! Страшно подумать, каких же дебилов принимают на работу в провинции… Или там наоборот, исходя из того, что рыба гниёт с головы? Ю.И. МУХИН 12 октября 2016 г. Ссылка на источник - http://katyn-ru.livejournal.com/18446.html
 15. Фридинский не ответил на вопрос о Катыни МОСКВА. 6 октября 2016 г. ЖИВОЙ ЖУРНАЛ "ПРАВДА О КАТЫНИ" В выпуске "Российской газеты" за 6 октября 2016 г. опубликован полный вариант отчета о "деловом завтраке" с Главным военным прокурором РФ Сергеем Фридинским. Вопросы на катынскую тематику, переданные в редакцию "РГ" участниками международного интернет-проекта "Правда о Катыни", в опубликованный вариант газетного отчета не вошли. Скорее всего, эти вопросы вообще не были заданы С.Фридинскому участвовавшими в мероприятии журналистами "Российской газеты". Ссылка на источник - http://katyn-ru.livejournal.com/17749.html Полный текст "делового завтрака" здесь - https://rg.ru/2016/10/06/sergej-fridinskij-chislo-voinskih-prestuplenij-sokratilos-v-chetyre-raza.html
×